Jednolite pliki kontrolne dla każdego przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2018 roku każdy mikro przedsiębiorca jest obowiązany do przesyłania jednolitych plików kontrolnych . Mikroprzedsiebiorcą jest każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet taka w której nie zatrudnia się pracowników. Zatem od stycznia 2018 roku wszystkie firmy będą musiały sprostać obowiązkowej, comiesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK VAT do Ministerstwa Finansów. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. Nie ma więc możliwości prowadzenia ręcznie ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą musi korzystać z oprogramowania które zapewni możliwość tworzenia i wysyłania JPK., albo powierzyć prowadzenie takich rejestrów biuru rachunkowemu, które posiada odpowiednie licencjonowane oprogramowania oraz podpis elektroniczny ponieważ bez niego nie można przesłać danych do urzędu skarbowego. Wprowadzenie JPK to największa rewolucja biurokratyczna od 1994 roku kiedy wprowadzono przepisy o podatku od towarów i usług. Źródło: Min. Fin.  Za brak przesłania JPK oraz za błędy w rozliczeniach przedsiębiorcy grożą sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Stawki te są ustalane indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Nawet w przypadku gdy są za nami okoliczności łagodzące i tak kary nie unikniemy. Jeżeli powierzamy prowadzenie księgowości naszej firmy do Biura Rachunkowego to na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za poprawność i terminowość przesyłania JPK. Warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z Biurem czy ten komu powierzamy prowadzenie naszej księgowości zapewnia nam kompleksową obsługę zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa podatkowego. Jednym z biur, które spełnia te wymogi to Biuro rachunkowe Dorsur w Krośnie .

To już ostatni dzwonek na to żeby wybrać odpowiednie Biuro Rachunkowe, które załatwi za nas wszystkie formalności i przeprowadzi nas przez wszystkie zawiłości prawa podatkowego. Przedsiębiorca powinien skupić się na generowaniu zysku w swojej firmie a nie na śledzeniu zmian w przepisach. Dlatego warto też skontakować się z biurem rachunkowym Dorsur.

Zaufali nam

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami:

  • Firma: DORSUR Biuro Rachunkowe Dorota Surmacz
  • Adres: ul. Wojska Polskiego 59/7 , 38-404 Krosno, podkarpackie
  • Telefon: 792 023 722
  • Email: biuro@dorsur.pl
  • Strona internetowa: www.dorsur.pl